koka novērtēšana ar atzinuma rakstu (koka inventarizācijas plāns)

sastāv no divām daļām:

  • koka apskates, novērtēšanas, ja nepieciešams-uzmērīšanas tā atrašanās vietā
  • atzinuma raksta sagatavošanas, kurā iekļauts koka veselības stāvokļa novērtējums, ieteikti nepieciešamie kopšanas pasākumi vai, ja koks bojāts, to iespējamie cēloņi, koka bīstamības pakāpe

Atzinums var tikt sagatavots gan par augošu koku, gan bojātu koku, sākot no viena koka līdz veselam parkam.

Attēlā piemērs viena koka vērtējumam