Koku kopšana- dabīgi kopti, mākslīgi veidoti koku vainagi

Dabīgi veidoti koku vainagi - kopšana, retināšana, pacelšana, samazināšana, vainagu savilkšana


vainagu retināšana


vainagu pacelšana

vainagu samazināšana


Mākslīgi veidoti koku vainagi- formēšana, polardēšana, špalierēšana, nivaki, bonsai

polardēšana-

regulāra zaru griešana vienā un tajā pašā vietā, bezlapu stāvoklī. Kokam izveidojas bumbai līdzīgi zara paresninājumi, kas bezlapu periodā izskatās ļoti dekoratīvi. Polardēšanai neder visu sugu koki, labākie ir liepas, gobas, vītoli un citi koki, kam ir daudz snaudošo pumpuru.  Lai paildzinātu vecu koku mūžu, šī metode dažkārt ir vienīgā, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību.


špalierēšana-

zaru atsiešana vēlamajā leņķī, liecot viengadīgos koka zarus. Koki iegūt interesantas formas un vietas aizņems tik daudz, cik tiem atvēlēsiet.


formēšana-

nivaki-

mākslīga koku vainaga veidošanas metode- kā bonsai, tikai neaug podos, bet augsnē