Par LOGO

       Ant- angļu valodā- skudra

       Tipa- skudras vārds Vitauta Ļūdēna dzejolī „Skudriņa Tipa”    

       ANTIPA- nosaukums mūsu ģimenes uzņēmumam

Uzņēmuma logo skudriņa iet kalnā augšā, kas simbolizē- izaugsmi, attīstību un vienmēr rosību- uzņēmējdarbībā

Atbildību, profesionālu attieksmi, pozitīvas sajūtas- komunikācijā ar klientiem

Sakoptību un skaistumu- dārzos, dobēs, balkonos!!! 

Latviešu folklorā skudra simbolizē sakoptību, strādīgumu, čaklumu, rosību, izmanību

Skudras ir gudras un drosmīgas

Meža sanitāres, kas paveic lielus darbus, nesot priekšmetus, kas vairākas reizes pārsniedz pašas savu svaru

Augstā organizētības pakāpe liek skudras apbrīnot

Kādā citā tautā ir ticējums, ka skudras nesot zeltu!!