sakoptība un skaistums dārzos, dobēs, balkonos... 

ANTIPA- nosaukums mūsu ģimenes uzņēmumam

Tās darbības pamatvirzieni ir:

  • Ainavu- dārzu dizaina IZSTRĀDE
  • Stādījumu IERĪKOŠANA, ATJAUNOŠANA
  • Apstādījumu KOPŠANA
  • Kokkopības pakalpojumu SNIEGŠANA

Mums patīk skaistums un skaistas lietas. Sakoptā un skaistā vidē cilvēki kļūst harmoniskāki un arī laimīgāki, tas ir zinātniski pierādīts. Mēs arī vēlamies, kaut nedaudz, bet tomēr, padarīt mūsu PASAULI skaistāku, tādēļ mūsu uzņēmuma darbība arī ir saistīta ar sakoptības un skaistuma dārzos, dobēs, balkonos.... radīšanu

Uzņēmumu veidojam kā draudzīgu, lojālu, darboties gribošu profesionāļu komandu, kuras attīstības, materiālās labklājības un veiksmes pamatā ir darbinieku un klientu labklājība