ZĀLIENA ierīkošana, kopšana
ZĀLIENA ierīkošana:
 • augsnes sagatavošana pēc augšņu analīžu rezultātiem (auglīgā augsne, pamatmēslojums u.t.t.)
 • augsnes sastrāde- aršana vai frēzēšana
 • virsmas līdzināšana- līmeņošana, blietēšana
 • zāliena sēšana
ZĀLIENA kopšana:
 • pļaušana
 • augsnes analīžu veikšana
 • mēslošanas plāna sastādīšana
 • mēslošana 
 • vertikulēšana
 • aerēšana
 • piesēšana
 • u.c zāliena kopšanas darbības, piem., kaļķošana, grābšana, miglošana, ravēšana...
cena...